Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Danmark

At skrive og søge efter et testamente

- Hvilke former for testamenter er de vigtigste i Danmark ?

* offentligt testamente, som underskrives og deponeres hos en Notarius Publicus.

* bevidnet testamente, som underskrives eller bekræftes af to vidner.

- Findes der et testamenteregister i Danmark ?

Ja, der findes et statsligt testamenteregister. Alle testamenter registreres og kan generelt søges efter elektronisk i registeret.

1.Registrering af et testamente

- Hvorfor bør man registrere sit testamente ?

Det er ikke obligatorisk at registrere sit testamente i registeret. Men et testamente, der ikke bliver fundet, svarer til et testamente, der ikke eksisterer.
Det er derfor, vi anbefaler, at du registrerer dit testamente i registeret. Testator kan således være sikker på, at hans sidste vilje bliver fundet og respekteret ved hans bortgang.

- Hvem kan gennemføre registreringen ?

Notarius Publicus gennemfører registreringen af testamentet. Selvom det er muligt at skrive sit testamente selv, kan hjælp fra en jurist være meget værdifuld, da denne er specialist i emnet. Hans rådgivning gør, at du kan skrive et testamente, som stemmer overens med de retlige standarder og dermed ikke risikerer at blive annulleret.Det er ikke testamentets indhold, der registreres i registeret, men oplysningerne til at kunne finde testamentet.

- Hvem opbevarer testamentet ?Det er Notarius Publicus, der har til opgave at bevare originale testamenter, og de testamenter, som er underskrevet i vidners nærvær, som testator overdrager til ham.

- Kan testators nærmeste konsultere registeret, mens testator er i live ?

Nej, testamentets eksistens og dets indhold forbliver hemmeligt, så længe testator lever.

- Hvor meget koster det at registrere et testamente ?

Det er gratis at registrere et testamente.

2. Søge efter et testamente

- Hvem kan konsultere testamenteregisteret ?

Ved testators bortgang åbner den bemyndigede byret arvesagen, og kun byretten kan da konsultere testamenteregisteret. Denne forespørgsel er obligatorisk, eftersom den garanterer, at man respekterer testators sidste vilje.

- Er det obligatorisk at indlevere en dødsattest ?

Det er kun byretten, der skal behandle arvesagen, som har adgang til registeret. Byretten har udelukkende ret til at konsultere registeret ved testators bortgang. Indlevering af en dødsattest er ikke obligatorisk, men denne procedure gør, at man kan garantere, at testamentets eksistens forbliver hemmelig, så længe testator er i live.

- Hvor meget koster en søgning ?

En søgning i registeret koster ikke noget.

At skrive og søge efter et testamente

15 juin 2012
info document : PDF
67.9 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne