Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Nederland

Een testament registreren en opzoeken

- Welke vormen van testament zijn er in Nederland ? 

* het authentiek testament, opgesteld door een notaris.

* het besloten testament, opgesteld door de erflater of door een derde en neergelegd voor een notaris.

- Heeft Nederland een testamentenregister ?

Ja, dit register bestaat in Nederland ; het wordt er beheerd door het Nederlandse notariaat (KNB). Testamenten worden geregistreerd en elektronisch opgezocht.

1. De registratie van zijn testament

- Waarom zijn testament registreren ?

Volgens de Nederlandse wet vereisen alle testamenten, om geldig te zijn, de tussenkomst van een notaris. Inschrijving in het register is verplicht. Op deze manier is de erflater er zeker van dat zijn laatste wil teruggevonden wordt en nageleefd wordt bij zijn overlijden.

- Wie kan de registratie uitvoeren ?

Het is de notaris die de testamenten registreert. Niet de inhoud van het testament wordt ingeschreven in het register, maar wel de informatie waarmee het teruggevonden kan worden.

- Wie bewaart het testament ?

De notaris dient de authentieke en besloten testamenten te bewaren.

- Kunnen de verwanten van de erflater het register raadplegen tijdens zijn leven ?

Nee, het bestaan van het testament en de inhoud ervan blijven tijdens het hele leven van de erflater geheim.

- Hoeveel kost de registratie van een testament ?

De registratie van een testament kost € 6,50.

2. Het opzoeken van het testament

- Wie kan het testamentenregister raadplegen ?

Bij het overlijden van de erflater kunnen de verwanten van de overledene zelf of via een notaris het testamentenregister raadplegen. Deze raadpleging is niet verplicht maar ze is toch aangeraden, want dit garandeert dat delaatste wil van de erflater wordt nageleefd.

- Dient een overlijdensakte overgelegd te worden ?

Ja, de verwanten van de overledene zullen een overlijdensakte moeten overleggen om een opzoeking te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het testament tijdens het hele leven van de erflater geheim blijft.

- Hoeveel kost een opzoeking ?

Een opzoeking in het register is gratis.

Een testament registreren en opzoeken

23 mars 2017
info document : PDF
76.1 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne