Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Éire

Stóráil agus taighd na huachta

- Cád iad foirmeacha na n-uachtanna a úsáidtear in Éirinn ?

Glactar le foirm singil den uacht, le huacht roimh finnéithe, agus é scríofa amach agus sínithe ag an tiomnóir i láthair beirt fhinnéithe. Mar an gcéanna is féidir leis an tiomnóir a mharc a chur ag bun na huachta in ionad é a shíniú.

- An bhfuil aon chlár uachta ar fáil in Éirinn ?

Níl, níl aon chlár uachta ar fáil in Éirinn.

- Conas a stóráíltear an uacht ?

Cuireann an tiomnóir an uacht i dtaisce pé áit inar mhian leis é (sa bhaile, in oifig an dlíodóra, sa bhanc, agus araile.).

- Conas is féidir le duine teacht ar uacht gharghaolta ?

De cheal cláir, comhairlítear don tiomnóir é a chur in iúl do dhuine atá iontaofa go bhfuil uacht ar fáil agus ní foláir dó an áit ina bhfuil sí i dtaisce a chur in iúl dó comh maith.Ina éagmais sin, ní foláir dos na hoidhrí cuardach a dhéanamh i mbaile an duine éagtha, in oifig an dlíodóra, sa bhanc, agus araile.

Stóráil agus taighd na huachta

15 juin 2012
info document : PDF
43.5 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne