Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Eesti

Testamendi registreerimine ja uurimine

- Millised on testamendi vormid Eestis ?

* notariaalselt tõestatud testament, mis jaguneb :

– avatud testament, mille koostab notar.

– suletud testament, mis hoiustatakse notari juures suletud ümbrikus.

* kodune testament, mis jaguneb :

– tunnistajate juuresolekul koostatud testament (selle võib kirjutada teine isik), mille testaator allkirjastab kahe tunnistaja juuresolekul.

– omakäeliselt kirjutatud testament, mille koostab ning millele lisab kuupäeva ja allkirja testamendi tegija (testaator).

- Kas Eestis on olemas testamentide register ?

Jah, register on olemas ja seda haldab riik. Testamente saab registreerida ja uurida elektrooniliselt.

1.Testamendi registreerimine

- Milleks registreerida oma testament ?

Kõiki testamente ei ole kohustuslik registreerida (näiteks omakäelist testamenti, mida säilitatakse isiklikul elamispinnal). Samas on kohustuslik registreerida teise isiku poolt koostatud testament. Muude vormide puhul on see valikuline.Testament, mida ei leita üles, võrdub olematu testamendiga. Seetõttu on soovitav testament registreerida. Nii võib testamendi koostaja kindel olla, et tema viimne tahe ei lähe kaduma ja see võetakse tema surma korral arvesse.

- Kes võib registreerimist korraldada ?

Testamentide registreerimist menetleb notar. Kui teil ka on võimalik oma testament ise koostada, on notari siiski abi vajalik õiguslike küsimuste puhul. Tema nõuannete abil saate koostada testamendi kooskõlas seadustega ja ei teki ohtu, et testament tühistatakse.Registrisse ei panda testamendi sisu, aga seal sisaldub informatsioon, mille abil on seda sisu võimalik leida.

- Kes säilitab testamente ?

Notaril on kohustus säilitada notariaalselt kinnitatud testamente ja eratestamente, mille koostaja on tema kätte usaldanud.

- Kas pärandaja lähedased võivad registrit uurida pärandaja eluajal ?

Ei, testamendi olemasolu ja sisu hoitakse saladuses pärandaja elu lõpuni.

- Kui palju maksab testamendi registreerimine ?

Testamendi tõestamine ja registreerimine maksab 32,55€ (koos käibemaksuga 38,40€).

2.Testamendi uurimine

- Kellel on õigus uurida testamentide registrit ?

Pärandaja surma korral võivad testamentide registrit uurida tema lähedased ise või siis notari või kohtuniku vahendusel. Selle uurimine on kohustuslik, kuna see on eelduseks, et pärandaja viimset tahet võetakse arvesse.

- Kas surmatunnistuse esitamine on kohustuslik ?

Jah, pärandaja lähedased peavad esitama tema surmatunnistuse, et neil tekiks õigus testamentide registrit uurida. Surmatunnistust ei ole vaja esitada juhul kui surma fakt on registreeritud rahvastikuregistris. Selle meetme rakendamine tagab testamendi saladuses hoidmise pärandaja elu lõpuni.

- Kui palju maksab testamentide registri uurimine ?

Testamentide registri uurimine on tasuta.

Fiche-pratique-Estonie-ET

15 juin 2012
info document : PDF
52.4 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne