Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Latvija

Testamenta glabāšana un meklēšana

- Kādi ir galvenie testamentu veidi Latvijā ?

* publisks testaments, kas sastādīts pie notāra, bāriņtiesā vai vēstniecības konsulārajā departamentā Latvijas pilsoņiem, kuri atrodas ārvalstīs,

* hologrāfiskais testaments, rakstīts ar testatora roku,

* testaments, kas rakstīts liecinieku klātbūtnē (vai « privātais testaments »), kurš ir vai nav rakstīts ar testatora roku un parakstīts divu liecinieku klātbūtnē. To var iesniegt glabāt notāram vai bāriņtiesai.

- vai Latvijā pastāv testamentu reģistrs ?

Nē, Latvijā testamentu reģistra vēl nav.

1. Sava testamenta glabāšana

- Kāpēc iesniegt savu testamentu ?

Savs testaments nav obligāti jāiesniedz glabāt notāram vai bāriņtiesai (vai vēstniecības konsulārajam departamentam), izņemot gadījumu, ja tas ir apliecināts testaments (piemēram, pašrocīgi uzrakstītu testamentu var likumīgi glabāt savās mājās).

Taču, ja testaments netiek atrasts, tad tiek uzskatīts, ka testamenta nav. Tāpēc iesniegt glabāt testamentu notāram vai bāriņtiesai (vēstniecības konsulārajam departamentam Latvijas pilsoņiem, kas atrodas ārvalstīs) ir ieteicams. Tādējādi testators pēc savas nāves atvieglos savas pēdējās gribas apliecinājuma meklēšanu. Ja šis apliecinājums tiks atrasts, tad arī pēdējo gribu būs iespējams ievērot.

Turklāt, lai gan ir iespējams savu testamentu sastādīt pašam, notāra kā šīs jomas speciālista palīdzība būs īpaši noderīga. Viņa padomi ļaus sastādīt testamentu atbilstoši likumam, un tādējādi tas netiks pakļauts anulēšanas riskam.

- Kur testaments tiek glabāts ?

Testamentus glabā tur, kur tie ir sastādīti vai iesniegti (pie notāra, bāriņtiesā vai vēstniecību konsulārajos departamentos ārvalstīs). Testamenta iesniegšanu glabāšanai apliecina ar oficiālu dokumentu.

2. Testamenta meklēšana

- Kā atrast savu tuvinieku testamentu ?

Ja testaments ir ticis iesniegts glabāšanai kādai valsts iestādei, mantinieki aizgājēja personīgajās lietās atradīs oficiālu dokumentu, kas to apliecina, tādējādi uzzinot par testamenta eksistenci.Ja šāds dokuments netiek atrasts, mantiniekiem testaments jāmeklē aizgājēja mājās, bankā, utt.

fiche-pratique-lettonie-lv-avril-2011-2.pdf

26 juillet 2016
info document : PDF
92.7 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne