The European Network of Registers of Wills Association

Lietuva

Testamento registracija ir paieška

- Kokios yra testamentų rūšys Lietuvoje?

* oficialus testamentas, surašomas notaro.

* asmeninis testamentas, surašomas testatoriaus ranka. Jis gali jį įdėti į voką ir palikti saugoti pas notarą.

- Ar Lietuvoje egzistuoja testamentų registras?

Taip, testamentų registras egzistuoja, jis yra pavaldus Centrinei Hipotekos įstaigai. Šiame registre testamentai yra įrašomi ir archyvuojami elektroniniu būdu.

1. Testamento surašymas

- Kodėl reikia registruoti testamentą?

Testamentą nebūtina įregistruoti (pavyzdžiui, asmeninis testamentas, gali būti saugomas namie). Visgi, nerastas testamentas yra ekvivalentus neegzistuojančiam testamentui.Todėl testamento įregistravimas registre yra būtinas oficialiems testamentams, taip pat patariama registruoti ir kitus. Testatorius bus tikras, kad jo paskutinė valia, jam mirus, bus surasta ir įvykdyta.

- Kas gali atlikti surašymą ?

Bendrai paėmus, notaras atlieka testamento surašymą. Iš tiesų, net jei ir įmanoma surašyti testamentą pačiam, visgi, notaro pagalba gali būti labai efektyvi, nes jis, šiuo klausimu, yra specialistas. Jo patarimai leis taip surašyti testamentą, kad jis teisiškai bus teisingas, ir jo nebus galima anuliuoti.Registre nenurodomas testamento turinys, įrašoma tik informacija, kuri leistų jį surasti.

- Kas saugo testamentą ?

Notaras yra įgaliotas saugoti oficialius ir asmeninius testamentus, kuriuos testatorius jam patikėjo.

- Ar testatoriaus artimieji gali gauti iš registro informaciją, jei testatorius gyvas?

Ne, testamento egzistavimas ir jo turinys liks paslaptimi tol, kol testatorius gyvas.

- Kiek kainuoja testamento įregistravimas ?

Testamento įregistravimas yra nemokamas.

2. Testamento paieška

- Kas gali duoti užklausą testamentų registrui?

Testatoriui mitus, velionio artimieji gali pateikti užklausą testamentų registrui patys ar per tarpininką, profesionalų teisininką (notarą, teisėją, advokatą ir t.t.). Ši užklausa yra būtina, nes jinai užtikrina testatoriaus paskutinės valios pagerbimą.

- Ar mirties liudijimo pateikimas yra būtinas?

Taip, norėdami atlikti testamento paiešką, velionio artimieji turi pateikti mirties liudijimą. Tokiu būdu užtikrinama, kad testatoriui esant gyvam testamento buvimas liks paslaptyje.

- Kiek kainuoja paieška ?

Paieška registre kainuoja 1€.

Fiche-pratique-Lituanie-LT

21 June 2012
info document : PDF
95.1 kb


UE

Co-funded

by the European Union