The European Network of Registers of Wills Association

Nederland

Een testament registreren en opzoeken

- Welke vormen van een testament zijn er in Nederland? 

* het authentieke testament, opgesteld door een notaris.

* het besloten testament, opgesteld door de erflater of door een derde en gedeponeerd bij een notaris.

- Heeft Nederland een testamentenregister?

Ja, dit register bestaat in Nederland; het wordt er beheerd door het Nederlandse notariaat (KNB). Testamenten worden geregistreerd en elektronisch opgezocht.

1.De registratie van een testament

- Waarom een testament registreren?

Volgens de Nederlandse wet vereisen alle testamenten, om geldig te zijn, de tussenkomst van een notaris. Inschrijving in het register is verplicht. Op deze manier is de erflater er zeker van dat zijn laatste wil teruggevonden wordt en nageleefd wordt bij zijn overlijden.

- Wie kan de registratie uitvoeren?

Het is de notaris die de testamenten registreert. Niet de inhoud van het testament wordt ingeschreven in het register, maar wel de informatie waarmee het teruggevonden kan worden.

- Wie bewaart het testament?

De notaris dient de authentieke en de bij hem gedeponeerde, besloten, testamenten te bewaren.

- Kunnen de verwanten van de erflater het register raadplegen tijdens zijn leven?

Nee, het bestaan van het testament en de inhoud ervan blijven tijdens het hele leven van de erflater geheim.

- Hoeveel kost de registratie van een testament?

De registratie van een testament kost ongeveer 9 euro.

2.Het opzoeken van het testament

- Wie kan het testamentenregister raadplegen?

Bij het overlijden van de erflater kunnen de verwanten van de overledene zelf of via een notaris het testamentenregister raadplegen. Deze raadpleging is niet verplicht maar ze is toch aan te raden, want dit garandeert dat de laatste wil van de erflater wordt nageleefd.

- Dient een overlijdensakte overgelegd te worden?

Ja, de verwanten van de overledene zullen een overlijdensakte moeten overleggen om een raadpleging van het register te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het testament tijdens het hele leven van de erflater geheim blijft.

- Hoeveel kost een raadpleging?

Een raadpleging van het register is gratis.

Fiche-pratique-Pays-Bas-NL

15 June 2012
info document : PDF
60.8 kb


UE

Co-funded

by the European Union