The European Network of Registers of Wills Association

Hrvatska

Prijavai t raženje oporuke

- Koji su osnovni oblici oporuka u Hrvatskoj?

*Javna oporuka, sastavljena od strane javnog bilježnika, općinskog suda ili konzulata. Vrste javne oporuke su:

- vjerodostojna oporuka, koju sastavlja ovlaštena osoba,

- međunarodna oporuka, potpisana pred dva svjedoka i ovlaštenom osobom,

* Privatna oporuka :

- alografska oporuka (ili "pred svjedocima"), potpisana od strane oporučitelja i od dva svjedoka.

- holografska, ili vlastoručna oporuka, kojuje napisao i potpisao oporučitelj.

- Postoji li evidencija oporuka?

Da, u Hrvatskoj postoji registar oporuka, koji vodi Hrvatska javnobilježnička komora. Prijave i traženja oporuka obavljaju seelektronskim putem kroz Komoru.

1. Prijava oporuke

- Zašto prijaviti oporuku?

Nije obavezno prijaviti svoju oporuku. Međutim, kada se oporuka prijavljuje u registar,oporučitelj može biti siguran da će njegova posljednja volja biti poštovana nakon smrti.

- Tko može izvršiti prijavu?

Svatko može izvršiti prijavu svoje oporuke. Zapravo, možete ju sami i napisati. Međutim, od posebne važnosti će vam biti pomoć javnog bilježnika, jer se radi o stručnjaku po ovom pitanju. Njegovi savjeti omogućit će da sastavite oporuku koja udovoljava zakonu i zato ne podliježe opasnosti da bude proglašena nevažećom.

U registar se ne upisuje sadržaj oporuke, već podaci koji omogućavaju da se oporuka pronađe.

- Tko čuvaoporuku?

Javni bilježnik,te odvjetnikili sud, čuvaju javne oporuke ,kao i privatne oporuke koje imoporučitelji povjere.

- Može li rodbina oporučitelja provjeriti registar za vrijeme njegovog života?

Ne, postojanje oporuke i njezin sadržaj ostaju tajni za života oporučitelja. Isključivo oporučitelj i osobe koje je on posebno ovlastio imaju uvid u registar.

- Koliko košta prijava oporuke?

Cijena prijave jedne oporuke iznosi oko 15€.

2. Traženje oporuke

- Tko može pretraživati registar oporuka?

Po smrti oporučitelja, registar mogu pretraživati javni bilježnici i upitom Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, odvjetnici, sudovi i konzularna tijela.

Ova pretraga je obavezna, jer osigurava poštivanje posljednje volje oporučitelja.

- Je li potvrda o smrti neophodna ?

Nije neophodno doprinijeti uvjerenje o smrti oporučitelja kako bi se obavila pretraga registra. Ako je oporučitelj preminuo, sud dobiva potvrdu o smrti. Zatim se otvara ostavinski postupak i sud predaje predmet bilježniku koji, kao sudski povjerenik, vodi postupak i donosi rješenje o nasljeđivanju.

- Koliko košta pretraživanje?

Cijena jednog pretraživanja iznosi 3 €.

Prijava i traženje oporuke

9 March 2017
info document : PDF
77.5 kb


UE

Co-funded

by the European Union