The European Network of Registers of Wills Association

România

Înscrierea și reg ă sirea unui testament

- Care sunt principalele forme de testament în România?

* testamentul autentic, întocmit de un notar.

* testamentul olograf, scris, datat și semnat de mâna testatorului.

- Există un registru testamentar în România?

Da, există un registru al testamentelor, administrat de asociaţia profesională a notarilor publici din România. Registrul este informatizat. Este de asteptat ca la inceputul anului 2013 sa fie posibil ca toate formalitatile sa fie efectuate prin intermediul unui portal. Acest portal este acum in faza de teste, si orice birou notarial are posibilitatea sa il acceseze, dar fara ca rezultatele oferite de portal sa fie recunoscute din punct de vedere legal (doar se testeaza platforma). Accesul la portal este permis doar notarilor care detin dispozitive de semnatura digitala.

1.Înscrierea testamentului

- De ce să se înscrie testamentul?

Numai testamentele autentice sunt înscrise în registru. Totodată, un testament care nu se regăsește echivalează cu un testament inexistent.

De aceea, este recomandată înscrierea testamentului în registru, lucru ce poate fi realizat prin exprimarea ultimelor dorințe sub formă autentică. Conform legii, orice testament autentic este obligatoriu a fi inregistrat in acest registru de catre notarul care l-a instrumentat. Testatorul va fi astfel sigur că testamentul său va fi regăsit și deci respectat la decesul său.

- Cine poate face înscrierea?

Notarul procedează la înscrierea testamentelor autentice. Nu conținutul testamentului este înscris în registru, ci informațiile care vor permite regăsirea lui.

- Cine păstrează testamentul?

Notarul este însărcinat cu păstrarea testamentelor autentice si olografe pe care testatorul i le-a încredințat.

- Apropiații testatorului pot consulta registrul în timpul vieții rudei lor?

Nu, existența testamentului și conținutul său vor rămâne secrete pe toată durata de viață a testatorului. Atat timp cat este in viata, doar testatorul insusi, prezent in fata notarului, poate solicita interogarea registrului.

- Cât costă înscrierea unui testament?

Înscrierea unui testament în registru costa aproximativ 5 Euro.

2.Regăsirea unui testament

- Cine poate consulta registrul testamentar?

La decesul testatorului, dovedit prin prezentarea certificatului de deces, notarul însărcinat cu stabilirea succesiunii este obligat să consulte registrul testamentelor. Această consultare este obligatorie deoarece ea asigură respectarea ultimelor dorințe ale testatorului. Moștenitorii sunt de asemenea obligați să dezvăluie testamentele de care au cunoștință.

- Este obligatorie prezentarea unui certificat de deces?

Da, rudele defunctului vor trebui să prezinte un certificat de deces pentru a putea face o investigare. Această măsură permite să se asigure că existența testamentului rămâne secretă pe durata vieții testatorului.

- Cât costă o investigare?

O investigare în registrul român costă aproximativ 5 €.

Fiche-pratique-Roumanie-RO

25 June 2012
info document : PDF
86 kb


UE

Co-funded

by the European Union