Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

România

Înscrierea și regăsirea unui testament

- Care sunt principalele forme de testament în România ?

* testamentul autentic, întocmit de un notar.

* testamentul olograf, scris, datat și semnat de mâna testatorului.

* testamentul mistic, plasat într-un plic sigilat și remis unui notar.

- Există un registru testamentar în România ?

Da, există un registru al testamentelor, administrat de asociaţia profesională a notarilor publici din România. Registrul este informatizat dar nu este posibil încă să primească cereri direct pe Internet. Această posibilitate urmează să apară în viitorul apropiat.

1.Înscrierea testamentului

- De ce să se înscrie testamentul ?

Numai testamentele autentice sunt înscrise în registru. Totodată, un testament care nu se regăsește echivalează cu un testament inexistent.De aceea, este recomandată înscrierea testamentului în registru, optând astfel pentru exprimarea ultimelor dorințe sub formă autentică. Testatorul va fi astfel sigur că testamentul său va fi regăsit și deci respectat la decesul său.

- Cine poate face înscrierea ?

Notarul procedează la înscrierea testamentelor autentice. Nu conținutul testamentului este înscris în registru, ci informațiile care vor permite regăsirea lui.

- Cine păstrează testamentul ?

Notarul este însărcinat cu păstrarea testamentelor autentice, olografe și mistice pe care testatorul i le-a încredințat.

- Apropiații testatorului pot consulta registrul în timpul vieții rudei lor ?

Nu, existența testamentului și conținutul său vor rămâne secrete pe toată durata de viață a testatorului.

- Cât costă înscrierea unui testament ?

Înscrierea unui testament în registru este gratuită.

2.Regăsirea unui testament

- Cine poate consulta registrul testamentar ?

La decesul testatorului, notarul însărcinat cu stabilirea succesiunii este obligat să consulte registrul testamentelor. Această consultare este obligatorie deoarece ea asigură respectarea ultimelor dorințe ale testatorului. Moștenitorii sunt de asemenea obligați să dezvăluie testamentele de care au cunoștință.

- Este obligatorie prezentarea unui certificat de deces ?

Da, rudele defunctului vor trebui să prezinte un certificat de deces pentru a putea face o investigare. Această măsură permite să se asigure că existența testamentului rămâne secretă pe durata vieții testatorului.

- Cât costă o investigare ?

O investigare în registrul român costă aproximativ 5 €.

Fiche-pratique-Roumanie-RO

29 avril 2011
info document : PDF
77.1 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne