Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Slovensko

Ako zaregistrovať a vyhľadať závet

- Aké sú hlavné formy závetov na Slovensku ?

* autentický závet, zostavený notárom.

* vlastnoručný (olografický) závet, napísaný, dátovaný a podpísaný vlastnou rukou autora závetu.

* závet napísaný cudzou rukou (alografický), napísaný treťou osobou a podpísaný autorom závetu za prítomnosti dvoch svedkov.

- Existuje na Slovensku register závetov ?

Áno, existujeregister v správe slovenského notariátu. Zapísanie a vyhľadanie závetu sa vykonáva elektronickou cestou.

1.Zaregistrovanie vlastného závetu

- Prečo zaregistrovať svoj závet ?

Zaregistrovanie závetu v registri nie je povinné, pokiaľ nejde o autentický závet. V každom prípade však závet, ktorý sa nenájde, je neexistujúcim závetom. Preto sa zapísanie každého závetu do registra odporúča tak, že sa olografický alebo alografický závet uloží u notára. Autor závetu bude mať tak istotu, že sa po jeho smrti jeho posledná vôľa bude rešpektovať.

- Kto môže vykonať registráciu ?

Registráciu závetu vykoná notár. V skutočnosti, ak je možnosť napísať svoj závet vlastnou rukou, pomoc notára bude zvlášť cenná v prípade, že ide o špecialistu v danej otázke. Jeho rady takto umožnia zredigovať závet, ktorý dodržiava právu formu a tak sa predíde riziku, že by sa závet mohol anulovať. V registri sa nezapisuje obsah závetu, ale informácie, ktoré umožnia jeho vyhľadanie.

- Kto má závet v úschove ?

Notár je povinný uschovávať autentické, olografické a alografické závete, ktoré mu zveril autor závetu.

- Môžu blízke osoby autora nahliadnuť do registra za jeho života ?

Nie, existencia závetu a jeho obsah zostávajú tajné počas celého života autora závetu.

- Koľko stojí registrácia závetu ?

Registrácia závetu stojí približne 3,30€.

2.Vyhľadanie závetu

- Kto môže hľadať v registri závetov ?

Po smrti autora závetu bude súdom určený notár ako ’správca dedičstva’, aby pripravil dedenie. Prístup do registra závetov bude mať len tento ’správca dedičstva’. Toto preskúmanie je povinné, lebo zabezpečuje rešpektovanie poslednej vôle autora závetu.

- Je predloženie úmrtného listu povinné ?

Áno, príbuzní zomrelého musia predložiť úmrtný list. Toto opatrenie umožňuje presvedčiť sa o tom, že existencia závetu zostane počas života autora závetu utajená.

- Koľko stojí vyhľadanie ?

Vyhľadanie v slovenskom registri stojí približne 3,30€.

fiche-pratique-slovaquie-sk-4.pdf

25 juillet 2016
info document : PDF
85.2 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne