Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Slovenija

Vpis in iskanje oporoke

- Katere so osnovne oblike oporok v Sloveniji ?

* Originalna oporoka, sastavljena pri notarju.

* Holografska oporoka, ki jo je napisal in datiral oporočitelj oporoke.

* Tajna oporoka, ki se v zaprti kuverti hrani pri notarju.

* Mednarodna oporoka, podpisana pred dvema pričama in notarjem.

- Ali v Sloveniji obstaja evidenca oporok ?

Da, v Sloveniji obstaja register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. Zahteve za vpis ali izpis podatkov se podajo preko elektronske pošte.

1.Vpis oporoke

- Zakaj vpis oporoke ?

Vpis oporoke v register ni nujen (na primer, holografska oporoka se lahko hrani doma). Vendar, oporoka, ki je ni v registru se smatra neobstoječa. Zato se priporoča vpisati oporoko v register. Na ta način je lahko oporočitelj brez skrbi, da bodo njegove želje upoštevane po smrti.

- Kdo lahko odda vlogo ?

Notar, sodnik ali odvetnik lahko oddajo vlogo za vpis oporoke. Kljub temu, da lahko oporočitelj sam sestavi oporoko, se priporoča posvet z uslužbencem, posebno z odvetnikom, ki je strokovnjak za sestavljanje oporok. Med pisanjem oporoke vam bodo njegovi nasveti omogočili, da upoštevate zakon, ter da oporoke ne pripeljete v nevarnost, da se proglasi kot neveljavna.V register se ne vpisuje vsebina oporoke, ampak podatki, ki omogočajo da se oporoka najde.

- Kdo hrani oporoko ?

Notar, sodnik ali odvetnik hranijo tako javne kot privatne oporoke, ki jim jih oporočitelji zaupajo.

- Ali lahko sorodniki preverijo register za časa oporočiteljevega življenja ?

Ne, obstajanje oporoke in njena vsebina so tajnost za časa življenja oporočitelja.

- Koliko stane vpis oporoke ?

Cena vpisa ene oporoke stane približno 41 €.

2.Iskanje oporoke

- Kdo ima vpogled v register oporok ?

Po smrti oporočitelja imajo sorodniki pokojnika sami ali preko notarja oz. sodnika možnost vpogleda v register oporok. Ta vpogled je obvezen, ker zagotavlja upoštevanje želja oporočitelja.

- Ali je potrdilo o smrti nujno ?

Da, žalujoči morajo predati potrdilo o smrti oporočitelja, da bi se lahko opravil vpogled v register. Na ta način se zagotavlja tajnost podatkov iz oporoke za časa oporočiteljevega življenja.

- Koliko stane vpogled ?

Cena enega vpogleda je 22 €.

Vpis in iskanje oporoke

19 juin 2012
info document : PDF
53.9 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne