The European Network of Registers of Wills Association

Sverige

Att förvara och hitta ett testamente

- Vilka typer av testamenten finns det i Sverige?

* Testament inför vittnen, som skrivs och undertecknas av testatorn i två vittnens närvaro.

* I vissa exceptionella omständigheter kan ett egenhändigt testamente som skrivs, dateras och undertecknas av testatorn eller uttalas muntligen av testatorn i två vittnens närvaro vara giltigt.

- Finns det ett testamentsregister i Sverige?

Nej, det finns inget testamentsregister.

- Hur ska man förvara sitt testamente?

Testamentet ska förvaras av testatorn på en plats han själv väljer (hemma, hos en advokat, i banken osv.). Det finns även privata företag som har förvarar testamenten.

- Hur hittar man sina näras testamente?

Eftersom det inte finns något register, rekommenderar vi testatorn att berätta att det finns ett testamente för en person han litar på och även ange platsen där testamentet finns.Om så inte är fallet, ska den person som har i uppdrag att handha arvet söka efter testamentet hemma hos den avlidne, hos dennes advokat, i banken eller hos privata företag osv.

Att förvara och hitta ett testamente

25 July 2016
info document : PDF
43.3 kb


UE

Co-funded

by the European Union