The European Network of Registers of Wills Association

Eesti

Testamendi registreerimine ja uurimine

- Millised on testamendi vormid Eestis?

* notariaalsed testamendid, mis jagunevad:

- tõestatud testament, mille koostab notar.

- kinnisesümbrikus notari hoiule antud testament.

* kodused testamendid, mis jagunevad:

- tunnistajate juuresolekul allakirjutatud testament (selle võib kirjutada teine isik), mille testaator allkirjastab kahe tunnistaja samaaegsel juuresolekul.

- testaatori omakäeliselt kirjutatud testament, millele testaator lisab kuupäeva ja allkirja.

- Kas Eestis on olemas testamentide register?

Jah. Testamente saab registreerida ja leida elektrooniliselt pärimisregistrist, mida haldab Notarite Koda.

1. Testamendi registreerimine

- Milleks registreerida testamenti?

Kõiki testamente ei ole kohustuslik registreerida. Notariaalsed testamendid tuleb registreerida ja koduseid testamente võib registreerida kas testaatori või koduse testamendi hoiustaja poolt kui nad seda soovivad. Selleks, et testaator võiks kindel olla, et tema viimne tahe ei lähe kaduma ja see võetakse pärast surma arvesse, on soovitav registreerida ka kodune testament.

- Kes võib registreerimist korraldada?

Notaril on kohustus registreerida kõik enda tõestatud või hoiule võetud testamendid. Koduseid testamente võivad testaator või testamendi hoidja registris registreerida elektroonselt ID kaardiga või nad võivad koduse testamendi registreerimiseks pöörduda pärimisregistri poole.

Testamendi sisu registris ei registreerita vaid registreeritakse teave, mis võimaldab testamendi leida.

- Kes säilitab testamente?

Notaril on kohustus säilitada notariaalselt tõestatud testamente ja notari hoiule antud testamente. Koduseid testamente hoiab testaator või isik, kellele testaator on testamendi usaldanud.

- Kas pärandaja lähedased võivad registrist andmeid saada pärandaja eluajal?

Ei, testamendi olemasolu ja sisu hoitakse saladuses pärandaja elu lõpuni.

- Kui palju maksab testamendi registreerimine?

Notaritasu testamendi tõestamise ja registreerimise eest on 32,55€ ja abikaasade vastastiku testamendi eest 41,50€. Notari tasu notar hoiule antud testamendi hoiustamise ja registreerimise eest on 32,55€. Tasu koduse testamendi registreerimise eest pärimisregistri poolt on 5€. Koduse testamendi registreerimine elektroonselt testaatori või testamendi hoiustaja poolt on tasuta.

2. Testamendi otsimine

- Kellel on õigus uurida testamendi registrit?

Pärast pärandaja surma on pärimisregistri andmed testamentide tegemise kohta avalikud ja kõik võivad registrist saada andmeid ID kaardiga elektroonselt, kuid selleks on vaja teada pärandaja isikukoodi.

Pärimisregistri andmetega saab tutvuda ka notari juures. Pärimismenetluse algatamisel on menetlust läbiviival notaril kohustus tuvastada, kas pärimisregistris on andmeid pärandaja testamentide kohta.

- Kas surmatunnistuse esitamine on kohustuslik?

Surmatunnistust ei ole vaja esitada juhul kui surma fakt on registreeritud rahvastikuregistris. Kui pärandaja surma ei ole rahvastikuregistris registreeritud, saab pärimisregistris teha päringuid vaid notari kaudu, kellele tuleb esitada surmatunnistus. Selle meetme rakendamine tagab testamendi saladuses hoidmise pärandaja elu lõpuni.

- Kui palju maksab otsimine?

Testamentide otsimine pärimisregistri st elektroonselt ID kaardiga või notari päringud pärimismenetluse läbi viimisel on tasuta. Notari tasu pärimisregistrisse kantud andmete või pärimisregistris säilitatava dokumendiga tutvumise võimaldamise eest on 3,20€ ühe päringu või dokumendiga tutvumise eest.

Notari tasu pärimisregistri andmete väljatrüki kinnitamise ja väljastamise eest on 3,20€ sõltumata lehekülgede arvust.

Notari tasu pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki kinnitamise ja väljastamiseeest on 6,35€ sõltumata lehekülgede arvust.

Notari tasu pärimisregistri andmete väljatrüki digitaalse kinnitamise ja väljastamise eest on 4,80€ sõltumata andmemahust.

Notari tasu pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki digitaalse kinnitamise ja väljastamise eest on 6,35€.

Testamendi registreerimine ja uurimine

10 March 2017
info document : PDF
81.9 kb


UE

Co-funded

by the European Union