The European Network of Registers of Wills Association

Latvija

Testamenta glabāšana un meklēšana

- Kādi ir galvenie testamentu veidi Latvijā?

* publisks testaments, kas sastādīts pie notāra, bāriņtiesā vai vēstniecības konsulārajā departamentā Latvijas pilsoņiem, kuri atrodas ārvalstīs,

* hologrāfiskais testaments, rakstīts ar testatora roku (ar roku pašam visu uzrakstot un parakstot).

Saskaņā ar Civillikuma grozījumiem privātais testaments ir izslēgts no likuma. Likuma grozījumi stāsies spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

- Vai Latvijā pastāv testamentu reģistrs?

, 2014.gada 1. maijā Latvijā tika ieviests Publisko testamentu reģistrs (turpmāk–reģistrs), kura darbību un ziņu izsniegšanu no tā nodrošina Latvijas Zvērinātu notāru padome. Reģistram nepieciešamās ziņas sniegs zvērināti notāri, bāriņtiesas un tiesas. Reģistrs vienkāršos mantojuma atstājēja pēdējās gribas rīkojuma (testamenta, mantojuma līguma) atrašanu un atvieglos mantojuma lietu kārtošanu. Reģistrā vienkopus tiks uzskaitīti dokumenti, kas satur pēdējās gribas rīkojumu, kā arī dokumenti, kas atsauc, groza, papildina vai atceļ pēdējās gribas rīkojumu.

No 2015.gada 1.maija reģistrā būs elektroniski pieejami dati par pēdējās gribas rīkojumiem, kurus zvērināti notāri ir apliecinājuši vai pieņēmuši glabāšanā kopš 1993.gada 1.septembra.

1. Sava testamenta glabāšana

- Kāpēc iesniegt savu testamentu?

Savs testaments nav obligāti jāiesniedz notāram vai bāriņtiesai, izņemot gadījumu, ja tas ir apliecināts testaments (piemēram, pašrocīgi uzrakstītu testamentu var likumīgi glabāt savās mājās).

Taču, ja testaments netiek atrasts, tad tiek uzskatīts, ka testamenta nav. Tāpēc iesniegt testamentu notāram vai bāriņtiesai ir ieteicams. Tādējādi testators pēc savas nāves atvieglos savas pēdējās gribas apliecinājuma meklēšanu. Ja šis apliecinājums tiks atrasts, tad arī pēdējo gribu būs iespējams ievērot.

Turklāt, lai gan ir iespējams savu testamentu sastādīt pašam, notāra kā šīs jomas speciālista palīdzība būs īpaši noderīga. Viņa padomi ļaus sastādīt testamentu atbilstoši likumam, un tādējādi tas netiks pakļauts anulēšanas riskam.

- Kur testaments tiek glabāts?

Testamentus glabātur, kur tie ir sastādīti vai iesniegti (pie notāra, bāriņtiesā). Testamenta iesniegšanu apliecina ar oficiālu dokumentu. Notariāli apliecināti testamenti tiek reģistrēti Publisko testamentu reģistrā.

2. Testamenta meklēšana

- Kā atrast savu tuvinieku testamentu?

Ja testaments būs notariāli apliecināts, notārs uzsākot mantojuma lietu to atradīs Publisko testamentu reģistrā.

Privātie (hologrāfiski) testamenti netiek reģistrēti, tie var nākt spēkā, ja pats mantinieks to iesniedz mantojuma lietā.

Mantiniekiem testaments jāmeklē aizgājēja mājās, bankā, utt.

Testamenta glabāšana un meklēšana

20 March 2017
info document : PDF
90 kb


UE

Co-funded

by the European Union