Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Lietuva

Testamento registracija ir paieška

- Kokios yra testamentų rūšys Lietuvoje ?

* oficialus testamentas, surašomas notaro.

* asmeninis testamentas, surašomas testatoriaus ranka. Jis gali jį įdėti į voką ir palikti saugoti pas notarą.

- Ar Lietuvoje egzistuoja testamentų registras ?

Taip, testamentų registras egzistuoja, jį tvarko VI Registrų centras. Šiame registre testamentai yra įrašomi ir paieša atliekama elektroniniu būdu.

1. Testamento registravimas

- Kodėl reikia registruoti testamentą ?

Testamentų registre įregistruoti ne visi testamentai (pavyzdžiui, asmeninis testamentas gali būti saugomas namie). Visgi, nerastas testamentas yra ekvivalentus neegzistuojančiam testamentui.

Todėl testamento įregistravimas registre yra būtinas oficialiems testamentams ir asmeniniams testamentams, kurie perduoti saugoti notarui.Testatorius bus tikras, kad jo paskutinė valia, jam mirus, bus surasta irįvykdyta.

- Kas gali jregistruoti testamentą ?

Notaras arba konsulinis pareigūnas jregistruoja testamentą. Iš tiesų, net jei irįmanoma surašyti testamentą pačiam, visgi, notaro pagalba gali būti labai efektyvi, nes jis, šiuo klausimu, yra specialistas. Jo patarimai leis taip surašyti testamentą, kad jis teisiškai bus teisingas, ir jo nebus galima anuliuoti.

Registre nenurodomas testamento turinys, įrašoma tik informacija, kuri leistų jį surasti.

- Kas saugo testamentą ?

Notaras yra įgaliotas saugoti oficialius ir asmeninius testamentus, kuriuos testatorius jam perdavė saugoti.

- Ar testatoriaus artimieji gali gauti iš registro informaciją, jei testatorius gyvas ?

Ne, testamento egzistavimas ir jo turinys liks paslaptimi tol, kol testatorius gyvas.

- Kiek kainuoja testamento įregistravimas ?

Testamento įregistravimas yra nemokamas.

2. Testamento paieška

- Kas gali duoti užklausą testamentų registrui ?

Testatoriui mirus, testamentų registrui užklausą gali pateikti notaras, teismas, suinteresuoti asmenys. Paveldėjimo bylą vedantis notaras visais atvejais tikrina testamentų registro duomenis.

- Ar mirties liudijimo pateikimas yra būtinas ?

Ne. Mirties liudijimo pateikimas yra reikalingas tik tada, jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie testatoriaus mirtj.

- Kiek kainuoja paieška ?

Paieška registre kainuoja 2,32€.

Testamento registracija ir paieška

20 mars 2017
info document : PDF
81.9 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne