Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Magyarország

Végrendelet bejegyzése és lekérdezése

- Melyek a fontosabb végrendeleti formák Magyarországon ?

* a közvégrendelet, melyet közjegyzőfoglal közokiratba,

* a holográf magánvégrendelet, melyet az örökhagyó saját kezűleg ír ésőis írja alá, valamintőírja a keltezés dátumát is,

* az allográf (vagy ’tanúk előtt aláírt’) magánvégrendelet, melyet az örökhagyó két tanú előtt ír alá,

* a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezett magánvégrendelet, akár nyílt, akár zárt irat formájában.

* az öröklési szerződés olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződőfelet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi.

* a halál esetére szóló ajándékozás olyan speciális ajándékozás,amely révén a tulajdonjog a megajándékozottra az ajándékozó halálakor száll át.

* a szóbeli végrendelet, mely csak olyan kivételes esetekben tehető, amikor az örökhagyó az életét fenyegetőolyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételétnem teszi lehetővé.

- Létezik-e végrendelet-nyilvántartás Magyarországon ?

Igen, mégpedig kettő : az egyik ilyen nyilvántartást az ügyvédek kezelik, míg a másikat a közjegyzők. Ez utóbbi esetben a végrendeletek bejegyzése és lekérdezése számítógépesrendszer segítségével történik

1. A végrendelet bejegyzése

- Miért jegyeztessük be végrendeletünket ?

Végrendeletet a nyilvántartásba bejegyeztetni nem kötelező, csak a közjegyző által okiratba foglalt vagy közjegyzőnél letétbe helyezett végrendeletek esetén. Mindazonáltal, a fel nem lelhető végrendelet egyenértékű azzal, hogy nincs végrendelet.

Ezért javallt valamennyi végrendelet bejegyzése a nyilvántartásba. Így az örökhagyó biztos lehet abban, hogy végakarata fellelhetőés halála után teljesíthető.

- Ki jegyeztetheti be végrendeletét ?

Az örökhagyó polgárok számos jogi szakemberhez fordulhatnak végrendeletük nyilvántartásba történő bejegyeztetése céljából : közjegyzőhöz, ügyvédhez, vagy külföldön magyar külképviseleti hatósághoz (konzulhoz).

A bejegyzési eljárás a bevont szakember szerint változik : a közjegyzők számítógépes rendszert, míg az egyéb szakemberek papír-űrlapokat használnak erre a célra.

A nyilvántartásba nem a végrendelet tartalma, hanem azok az információk kerülnek bejegyzésre, melyek lehetővé teszik megtalálását.

- Ki őrzia végrendeletet ?

A végrendeletet az a szakember őrzi, akinél a végrendelet letétbe helyezésre került.

- Az örökhagyó hozzátartozói tanulmányozhatják-e a nyilvántartást míg az örökhagyó életben van ?

Nem, a végrendelet létezése és tartalma titok marad az örökhagyó teljes élettartama alatt.

- Mennyibe kerül a végrendelet bejegyeztetése ?

A végrendelet közjegyzői nyilvántartásba történő bejegyeztetése ingyenes.

2. Végrendelet lekérdezése

- Ki fordulhat lekérdezési kérelemmel a végrendelet-nyilvántartáshoz ?

A nyilvántartást csak a hagyatéki ügyben eljáró vagy közjegyzői okiratot készítő közjegyző és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tanulmányozhatja. Ez a lekérdezés a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőszámára kötelező, hisz ez biztosítja az örökhagyó végakaratának teljesítését. E kötelezettség csak a Közjegyzőség által kezelt nyilvántartásra vonatkozik.

- Szükséges-e halotti anyakönyvi kivonat felmutatása ?

Igen, az elhunyt hozzátartozóinak az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát fel kell mutatniuk. Ez a lépés biztosítja, hogy a végrendelet az örökhagyó élettartama alatt titokban marad.

- Mennyibe kerül a lekérdezés ?

A nyilvántartás lekérdezése ingyenes.

Végrendelet bejegyzése és lekérdezése

23 mars 2017
info document : PDF
94.8 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne