Een testament inschrijven en opzoeken

België

Een testament inschrijven en opzoeken
  • Welke vormen van testamenten bestaan er in België?

* het authentieke testament, opgemaakt door een notaris.

* het eigenhandig geschreven testament, geschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater.

* het internationale testament, geschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater voor twee getuigen en een notaris.

  • Bestaat er een testamentenregister in België?

Ja, er bestaat een centraal testamentenregister (CRT) dat wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT). Het register wordt op elektronische wijze bewaard.

In dit register worden naast de gegevens van testamenten ook de gegevens van alle globale en punctuele erfovereenkomsten ingeschreven.

Het CRT is verbonden met diens Europese equivalenten. Dit betekent dat een Belgische notaris een elektronische opzoeking kan doen in het register van een ander land.

I. De inschrijving van een testament

 

® Waarom uw testament inschrijven?

Niet alle testamenten moeten verplicht worden geregistreerd (een eigenhandig geschreven testament kan men bijvoorbeeld thuis bewaren). Een testament dat niet wordt gevonden staat echter gelijk met een onbestaand testament.

Daarom wordt de inschrijving van elk testament in het register aanbevolen. De erflater is op die manier zeker dat zijn laatste wilsbeschikking zal worden gevonden en dus gerespecteerd wanneer hij overlijdt.

  • Wie kan de inschrijving uitvoeren?

De notaris voert de inschrijving van de testamenten uit. Hoewel u uw testament zelf kunt opmaken, kan de hulp van een notaris echter bijzonder nuttig zijn omdat hij een deskundige is op het vlak van patrimoniale overdrachten. Dankzij zijn adviezen kunt u dan een testament opmaken dat de rechtsregels respecteert en dus niet kan worden geannuleerd.

Niet de inhoud van het testament wordt in het register ingeschreven, maar wel de informatie op basis waarvan het testament kan worden teruggevonden.

  • Wie bewaart het testament?

De notaris is belast met de bewaring van authentieke en internationale testamenten en de eigenhandig geschreven testamenten die de erflater hem heeft toevertrouwd.

  • Hoeveel kost de inschrijving van een testament?

De inschrijving van een testament in het CRT kost 15,00 € (+ btw).

II. De opzoeking van een testament
  • Wie kan het testamentenregister inkijken en wanneer?

Het bestaan van het testament en de inhoud ervan blijven geheim tijdens het leven van de erflater.

Bij het overlijden kan elke betrokken persoon het testamentenregister zelf raadplegen of via tussenkomst van een beroepsmens in de rechten (notaris, rechter, advocaat). Deze raadpleging is noodzakelijk om de naleving van de laatste wilsbeschikking van de erflater te garanderen.

  • Is het afleveren van een overlijdensakte verplicht?

De betrokken persoon moet een overlijdensakte afleveren of elk ander document waaruit het overlijden van de testator blijkt (opzoeking Rijksregister) om een opzoeking te kunnen doen. Dankzij deze maatregel kan het bestaan van het testament geheim blijven tijdens het leven van de erflater.

  • Hoeveel kost een opzoeking?

Een opzoeking in het Belgische CRT is gratis, net zoals een verbetering of annulering van de gegevens van een bestaande inschrijving.

******

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Belgique - NL