Înscrierea și regăsirea unui testament

România

Înscrierea și regăsirea unui testament
 • Care sunt principalele forme de testament în România?

 

 • testamentul autentic, întocmit de un notar.

 

 • testamentul olograf, scris, datat și semnat de mâna testatorului.

 

 • Există un registru testamentar în România?

 

Da, există un registru al testamentelor – Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților – RNNEL. Numai testamentele autentice sunt supuse înregistrării în acest Registru. Registrul este informatizat și toate formalitățile privind verificările și înregistrările în registru pot fi îndeplinite online de notarii publici.

I. Înscrierea testamentului
 • De ce să se înscrie testamentul?

Numai testamentele autentice sunt înscrise în registru. Începând din 2007, toți notarii publici care autentifică un testament au obligația de a-l înregistra în registru. Pentru a asigura că, la data deschiderii succesiunii, un testament autentic va fi descoperit şi luat în considerare de autoritatea sau de profesionistul care se ocupă cu dezbaterea succesiunii, precum şi de beneficiarii dispozițiilor testamentare, este recomandabil ca testamentele să fie autentificate de notarii publici şi înregistrate în acest registru. Astfel, testatorul se va asigura de faptul că ultima sa voință va fi respectată.

 • Cine poate face înscrierea?

Notarul procedează la înscrierea testamentelor autentice. Nu conținutul testamentului este înscris în registru, ci informațiile care vor permite regăsirea lui.

 • Cine păstrează testamentul?

Testamentul autentic este păstrat de notarul public care a îndeplinit procedura de autentificare. În anumite cazuri, dacă arhiva notarului public a fost preluată de o altă entitate (un alt notar public, Camera Notarilor Publici), testamentul se va găsi în păstrarea acesteia. Notarului public îi poate fi dat în păstrare și un testament olograf. Totuși, testamentele olografe nu sunt supuse înregistrării în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților – RNNEL, existând posibilitatea ca autoritatea sau profesionistul însărcinat cu dezbaterea procedurii succesorale să nu aibă cunoștință de existența și de conținutul acestui act.

 • Apropiații testatorului pot consulta registrul în timpul vieții rudei lor?

Nu, existența testamentului și conținutul său vor rămâne secrete pe toată durata de viață a testatorului. Atât timp cât este în viață, doar testatorul însuși, prezent in fata notarului, poate solicita interogarea registrului.

 • Cât costă înscrierea unui testament?

Dacă înregistrarea testamentului este făcută de către notarul care autentifică acest act, înscrierea în registru costă aproximativ 2 Euro.

II. Regăsirea unui testament
 • Cine poate consulta registrul testamentar?

La decesul testatorului, notarul public însărcinat cu dezbaterea procedurii succesorale este obligat să consulte registrul testamentelor. Această consultare este obligatorie deoarece ea asigură respectarea ultimelor dorințe ale testatorului. Moștenitorii sunt de asemenea obligați să dezvăluie testamentele de care au cunoștință. Registrul poate fi de asemenea consultat de instanțele de judecată, de alți profesioniști responsabili cu dezbaterea procedurii succesorale, de autoritățile publice, de moștenitorii legali sau de beneficiarii testamentului, de reprezentanții acestora sau de persoane care demonstrează un interes legitim/ atât timp cât testatorul este în viață, numai el va putea să verifice aceste Registru.

 • Este obligatorie prezentarea unui certificat de deces?

Da, va trebui să se prezinte un certificat de deces pentru a putea face o interogare în Registru. Această măsură este menită să asigure că existența testamentului rămâne secretă pe durata vieții testatorului. În cazul persoanelor care au decedat după data de 01.01.2012, proba decesului poate fi de asemenea făcută printr-un certificat obținut de la Registrul Național de Evidență a Actelor de Deces (RNEAD).

 • Cât costă o investigare?

Atunci când interogarea în Registru este făcută de notarul public, aceasta va fi taxată cu aproximativ 3 Euro.

******

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Roumanie - Roumain