Prijava i traženje oporuke

Hrvatska

Prijava i traženje oporuke
 • Koji su osnovni oblici oporuka u Hrvatskoj?
  • Javna oporuka, sastavljena od strane javnog bilježnika, općinskog suda ili konzulata. Vrste javne oporuke su:
   •  vjerodostojna oporuka, koju sastavlja ovlaštena osoba,
   • međunarodna oporuka, potpisana pred dva svjedoka i ovlaštenom osobom,
  • Privatna oporuka:
   • alografska oporuka (ili «pred svjedocima»), potpisana od strane oporučitelja i od dva svjedoka.
   • holografska, ili vlastoručna oporuka, koju je napisao i potpisao oporučitelj.
 • Postoji li evidencija oporuka?

Da, u Hrvatskoj postoji registar oporuka, koji vodi Hrvatska javnobilježnička komora. Prijave i traženja oporuka obavljaju se elektronskim putem kroz Komoru.

I. Prijava oporuke
 • Zašto prijaviti oporuku?

Nije obavezno prijaviti svoju oporuku. Međutim, kada se oporuka prijavljuje u registar, oporučitelj može biti siguran da će njegova posljednja volja biti poštovana nakon smrti.

 • Tko može izvršiti prijavu?

Svatko može izvršiti prijavu svoje   oporuke. Zapravo, možete ju sami i napisati. Međutim, od posebne važnosti će vam biti pomoć javnog bilježnika, jer se radi o stručnjaku po ovom pitanju. Njegovi savjeti omogućit će da

sastavite oporuku koja udovoljava zakonu i zato ne podliježe opasnosti da bude proglašena nevažećom.

U registar se ne upisuje sadržaj oporuke, već podaci koji omogućavaju da se oporuka pronađe.

 • Tko čuva oporuku?

Javni bilježnik, te odvjetnik ili sud, čuvaju javne oporuke, kao i privatne oporuke koje im oporučitelji povjere.

 • Može li rodbina oporučitelja provjeriti registar za vrijeme njegovog života?

Ne, postojanje oporuke i njezin sadržaj ostaju tajni za života oporučitelja. Isključivo oporučitelj i osobe koje je on posebno ovlastio imaju uvid u registar.

 • Koliko košta prijava oporuke?

Cijena prijave jedne oporuke iznosi oko 15 €.

II. Traženje oporuke
 • Tko može pretraživati registar oporuka?

Po smrti oporučitelja, registar mogu pretraživati javni bilježnici i upitom Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, odvjetnici, sudovi i konzularna tijela.

Ova pretraga je obavezna, jer osigurava poštivanje posljednje volje oporučitelja.

 • Je li potvrda o smrti neophodna ?

Nije neophodno doprinijeti uvjerenje o smrti oporučitelja kako bi se obavila pretraga registra. Ako je oporučitelj preminuo, sud dobiva potvrdu o smrti. Zatim se otvara ostavinski postupak i sud predaje predmet bilježniku koji, kao sudski povjerenik, vodi postupak i donosi rješenje o nasljeđivanju.

 • Koliko košta pretraživanje?

Cijena jednog pretraživanja iznosi 3 €.

******

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Croatie - HR