Testamenta glabāšana un meklēšana

Latvija

Testamenta glabāšana un meklēšana
  • Kādi ir galvenie testamentu veidi Latvijā?

* publisks testaments, kas sastādīts pie notāra vai bāriņtiesā.

* hologrāfiskais testaments (privāts testaments), rakstīts ar testatora rokuto pašam uzrakstot un parakstot.

  • Vai Latvijā pastāv testamentu reģistrs?

Jā, 2014.gada 1. maijā Latvijā tika ieviests Publisko testamentu reģistrs (turpmāk – reģistrs), kura darbību un ziņu izsniegšanu no tā nodrošina Latvijas Zvērinātu notāru padome. Reģistram nepieciešamās ziņas sniegs zvērināti notāri, bāriņtiesas un tiesas. Reģistrs vienkāršos mantojuma atstājēja pēdējās gribas rīkojuma (testamenta, mantojuma līguma) atrašanu un atvieglos mantojuma lietu kārtošanu. Reģistrā vienkopus tiks uzskaitīti dokumenti, kas satur pēdējās gribas rīkojumu, kā arī dokumenti, kas atsauc, groza, papildina vai atceļ pēdējās gribas rīkojumu.

No 2015.gada 1.maija reģistrā  elektroniski ir  pieejami dati par pēdējās gribas rīkojumiem, kurus zvērināti notāri ir apliecinājuši vai pieņēmuši glabāšanā kopš 1993.gada 1.septembra.

I. Privātatestamenta nodošana glabāšanā
  • Kāpēc ieteicams privātu testamentu nodot glabāšanā?

Privātu testamentu nav obligāti jānodod glabāšanā, pietiek vien ar tā uzrakstīšanu.Taču, ja testaments netiek atrasts, tad tiek uzskatīts, ka testamenta nav. Tāpēc iesniegt testamentu notāram vai bāriņtiesai ir ieteicams. Tādējādi testators pēc savas nāves atvieglos savas pēdējās gribas apliecinājuma meklēšanu. Ja šis apliecinājums tiks atrasts, tad arī pēdējo gribu būs iespējams ievērot.

Turklāt, lai gan ir iespējams savu testamentu sastādīt pašam, notāra kā šīs jomas speciālista palīdzība būs īpaši noderīga.     Viņa padomi ļaus sastādīt testamentu atbilstoši likumam.Publiski sastādīta testamenta priekšrocība iepetim privātam testamentam Ir, ka par to nevar  izteikt šaubas/ apstrīdēt tā īstumu.

  • Kur publisks testaments tiek glabāts?

Publiskus testamentus glabā tur, kur tie ir sastādīti vai iesniegti (pie notāra, bāriņtiesā). Testamenta iesniegšanu apliecina ar oficiālu dokumentu. Notariāli apliecināti testamenti tiek reģistrēti Publisko testamentu reģistrā.

II. Testamenta meklēšana
  • Kā atrast savu tuvinieku testamentu?

Ja testaments būs notariāli apliecināts vai , ja privāts testaments būs ticis iesniegts glabājumā, tad notārs uzsākot mantojuma lietu to atradīs Publisko testamentu reģistrā.

Privātie (hologrāfiski) testamenti netiek reģistrēti, tie var stāties spēkā tikai tad, ja pats mantinieks to iesniedz mantojuma lietā.

Mantiniekiem testaments jāmeklē aizgājēja mājās, bankā, utt. Jāievēro,ka, taisīts privāts testaments var pazust/ tikt viltots/ iznīcināts, tādēļ par drošāko testamenta formu atzīstams publisks testaments.

 

******

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Lettonie - LV