Testamentin säilytys ja löytäminen

Suomi

Testamentin säilytys ja löytäminen

–> Mitkä ovat Suomen testamenttityypit?

* kirjallinen todistettu testamentti, jonka testamentintekijä on allekirjoittanut kahden todistajan läsnä ollessa.

* Jos edellä kuvatun asiakirjan laatiminen ei ole mahdollista sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi, myös testamentintekijän käsin kirjoittama ja allekirjoittama testamentti tai suullinen testamentti, joka on ilmoitettu kahden todistajan läsnä ollessa, ovat päteviä.

–>  Onko Suomessa testamenttirekisteri?

Suomessa ei ole viranomaisten ylläpitämää testamenttirekisteriä.

–> Miten testamentti säilytetään?

Testamentintekijä säilyttää testamentin haluamassaan paikassa (kotona, asianajajan luona, pankissa, jne.).

–> Miten löytää läheistensä testamentin?

Koska rekisteriä ei ole, testamentintekijän on suositeltavaa kertoa testamentin olemassa olosta ja sijainnista luotettavalle henkilölle. Muussa tapauksessa perilliset joutuvat etsimään vainajan kotoa, asianajajan luota, pankista, jne.                    ******

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Finlande- FI