Kako najti oporoko v Sloveniji

Sloveniji

Kako najti oporoko v Sloveniji

~ Pravni strokovnjaki, nekaj vprašanj/odgovorov v pomoč ~

 

  • Ko se ugotovi obstoj oporoke, koga je potrebno kontaktirati za vpogled v vsebino oporoke?

Informacije o vsebini oporoke je mogoče dobiti na sodišču pristojnem za zapuščinski postopke, to je pristojnem okrajnem sodišču, na območju katerega je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče.

 

  • Kdo je upravičen prejeti informacije?

Informacije o vsebini oporoke, če je potrebno tudi kopijo oporoke, se lahko pošlje dedičem, javnim organom in pravnim strokovnjakom, odgovornim za ureditev dedovanja, kjerkoli se nahajajo, ter tudi morebitnim tretjim osebam, ki imajo upravičen interes. Dokaz o upravičenem interesu tretjih mora biti izkazan.

 

  • Ali obstaja poseben postopek? Če da, kakšen je?

Za pridobitev informacij iz oporoke ali kopijo oporoke mora biti oporoka njaprej odprta in razglašena v skladu s slovenskim pravom.

 

  • Na kakšem način se lahko posredujejo informacije iz oporoke oz. kopija oporoke?

Kopija oporoke se pošlje s pošto.

******

Fiche pratique - Retrouver un testament - Slovénie - SL