Végrendelet bejegyzése és lekérdezése

Magyarország

Végrendelet bejegyzése és lekérdezése
  •  Melyek a fontosabb végrendeleti formák Magyarországon?

* a közvégrendelet, melyet közjegyző foglal közokiratba,

* a holográf magánvégrendelet, melyet az örökhagyó saját kezűleg ír és ő is írja alá, valamint ő írja a keltezés dátumát is,

* az allográf (vagy “tanúk előtt aláírt”) magánvégrendelet, melyet az örökhagyó két tanú előtt ír alá,

* a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezett magánvégrendelet, akár nyílt, akár zárt irat formájában.

* az öröklési szerződés olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi.

* a halál esetére szóló ajándékozás olyan speciális ajándékozás, amely révén a tulajdonjog a megajándékozottra az ajándékozó halálakor száll át.

* a szóbeli végrendelet, mely csak olyan kivételes esetekben tehető, amikor az örökhagyó az életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé.

  • Létezik-e végrendelet-nyilvántartás Magyarországon?

Igen, mégpedig kettő: az egyik ilyen nyilvántartást az ügyvédek kezelik, míg a másikat a közjegyzők. Ez utóbbi esetben a végrendeletek bejegyzése és lekérdezése számítógépes rendszer segítségével történik

I. A végrendelet bejegyzése
  • Miért jegyeztessük be végrendeletünket?

Végrendeletet a nyilvántartásba bejegyeztetni nem kötelező, csak a közjegyző által okiratba foglalt vagy közjegyzőnél letétbe helyezett végrendeletek esetén. Mindazonáltal, a fel nem lelhető végrendelet egyenértékű azzal, hogy nincs végrendelet.

Ezért javallt valamennyi végrendelet bejegyzése a nyilvántartásba. Így az örökhagyó biztos lehet abban, hogy végakarata fellelhető és halála után teljesíthető.

  • Ki jegyeztetheti be végrendeletét?

Az örökhagyó polgárok számos jogi szakemberhez fordulhatnak végrendeletük nyilvántartásba történő bejegyeztetése céljából: közjegyzőhöz, ügyvédhez, vagy külföldön magyar külképviseleti hatósághoz (konzulhoz).

A bejegyzési eljárás a bevont szakember szerint változik: a közjegyzők számítógépes rendszert, míg az egyéb szakemberek papír-űrlapokat használnak erre a célra.

A nyilvántartásba nem a végrendelet tartalma, hanem azok az információk kerülnek bejegyzésre, melyek lehetővé teszik megtalálását.

  • Ki őrzi a végrendeletet?

A végrendeletet az a szakember őrzi, akinél a végrendelet letétbe helyezésre került.

  • Az örökhagyó hozzátartozói tanulmányozhatják-e a nyilvántartást míg az örökhagyó életben van?

Nem, a végrendelet létezése és tartalma titok marad az örökhagyó teljes élettartama alatt.

  • Mennyibe kerül a végrendelet bejegyeztetése?

A végrendelet közjegyzői nyilvántartásba történő bejegyeztetése ingyenes.

II. Végrendelet lekérdezése
  • Ki fordulhat lekérdezési kérelemmel a végrendelet-nyilvántartáshoz?

A nyilvántartást csak a hagyatéki ügyben eljáró vagy közjegyzői okiratot készítő közjegyző és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tanulmányozhatja. Ez a lekérdezés a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző számára kötelező, hisz ez biztosítja az örökhagyó végakaratának teljesítését. E kötelezettség csak a Közjegyzőség által kezelt nyilvántartásra vonatkozik.

  • Szükséges-e halotti anyakönyvi kivonat felmutatása?

Igen, az elhunyt hozzátartozóinak az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát fel kell mutatniuk. Ez a lépés biztosítja, hogy a végrendelet az örökhagyó élettartama alatt titokban marad.

  • Mennyibe kerül a lekérdezés?

A nyilvántartás lekérdezése ingyenes.                                                

******

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Hongrie - HU